Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska

Notariusz w Nowym Sączu

cd@notariusznowysacz.pl    tel.: 665-202-975


Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów. Zatem w każdym przypadku koniecznym jest posiadanie przez osoby biorące udział w czynności takiego dokumentu jak dowód osobisty lub paszport.

Szczegółowy wykaz dokumentów, niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, ustalany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od rodzaju czynności.

Przykładowe wykazy podstawowych dokumentów oraz informacji, jakie strony czynności będą musiały przedstawić w toku czynności, zostały przedstawione poniżej.

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

  • dane osobowe mocodawcy,
  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
  • opis nieruchomości, najlepiej – numer księgi wieczystej.

Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

Kontakt

Adres

Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska
ul. Jagiellońska 16
33-300 Nowy Sącz
Tel: 665-202-975

cd@notariusznowysacz.pl

 

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.: 09:00 - 17:00
Inne godziny i dni tygodnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym