Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska

Notariusz w Nowym Sączu

cd@notariusznowysacz.pl    tel.: 665-202-975


Opłaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, wynagrodzenie powiększone jest o należny podatek VAT.

Przy dokonywaniu czynności notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • podatek od spadków i darowizn;
  • opłatę sądową.

W celu ustalenia dokładnej wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (w tym: taksy notarialnej, podatków, opłaty sądowej, itp.) wskazany jest o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt

Adres

Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska
ul. Jagiellońska 16
33-300 Nowy Sącz
Tel: 665-202-975

cd@notariusznowysacz.pl

 

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.: 09:00 - 17:00
Inne godziny i dni tygodnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym